London College Of Music / T.C. M.E.B. Özel Aras Deniz Sipahi Piyano Akademisi | İzmir

Basın da biz.

 

 Yetkili Eğitim ve Sınav Merkezi

Aras Deniz Sipahi Piyano Akademisi

 

West London Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve yüz yılı aşkın bir süredir dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir sınav sistemidir. Eğitim programları ve sistematiği son derece gelişkindir. Her aşama sonunda oldukça ciddi bir değerlendirme mekanizması olan bir kurumdur. Alınan diplomalar, Türkiye dahil olmak üzere dünyanın her yerinde geçerlidir. LCM Diploma Programı İngiltere Eğitim ve İstihdam Bakanlığı (DFEE) uluslararası kurullar tarafından gerekli görülen standartlara uygun “Qualifications and Curriculum Authority ” (nitelikler ve müfredatlar kurumu) tarafından ve “The National Qualifications Framework“ (ulusal yeterlilikler çerçevesi) standartları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası akreditasyona sahiptir. LCM, uluslararası düzeyde kabul gören akreditasyon kurumu Ofqual tarafından akredite edilmiştir. Lise, Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans diplomaları uluslararası denklik yönetmeliklerine göre Avrupa ülkelerinde ve U.S.A. Eyaletlerinde kabul görmektedir. Sınav komisyonu üyeleri her yıl dünyanın 250 merkezinde bu sınavları yaparlar. LCM eğitim metotları özel olarak hazırlanmış müfredatlara dayanır. Eğitimler ve sınavlar, daha önceden hazırlanmış kitaplarla yapılır. Sınavda seslendirilecek eserler her seviyenin kitabında ayrı ayrı belirlenmiştir. Kitapların dışında başka bir eser seslendirilemez.

 

LCM DİPLOMA PROGRAMI 

•Step 1 Hazırlık

•Step 2 Hazırlık

•Grade 1 Ustalık Alt Aşama

•Grade 2 Ustalık Alt Aşama

•Grade 3 Ustalık Alt Aşama

•Grade 4 Ustalık Orta Aşama

•Grade 5 Ustalık Orta Aşama

•Grade 6 Ustalık Üst Aşama

•Grade 7 Ustalık Üst Aşama

•Grade 8 Ustalık Üst Aşama

 

DİPLOMA SEVİYELERİ

•DipLCM - Önlisans(1)

•ALCM - Associate / Önlisans (2)

•LLCM - Licentiate / Lisans

•FLCM - Fellovvship / Yüksek Lisans

 

LCM sınavlarına kimler katılabilir?

LCM sınavları için öğrencilerde her hangi bir ön koşul aranmamaktadır. İsteyen herkes LCM sınavlarına başvurabilir ve katılabilir.

 

LCM sınavlarına girmek için Aras Deniz Sipahi Piyano Akademisi öğrencisi olmam gerekiyor mu?

London College of Music sınavlarına herkes katılabilir. Ancak sınavlarda sadece piyano değil, solfej, teori ve armoni soruları da sorulacağından dolayı, sınav müfredatını bilen yetkili bir kurum ile sınava hazırlanmanız gerekmektedir.

 

Sınavlara katılmak için yaş sınırlaması var mı?

Diploma sınavlarına katılmak için bir yaş sınırlaması yoktur.

 

Her yıl düzenli olarak sınava girmem gerekiyor mu, ara verebilirmiyim?

Hayır. Böyle bir zorunluluğunuz yok. Sınavlara istediğiniz kadar ara verebilirsiniz. Sınavdan başarısız olduğunuz takdirde bir sonraki sınava tekrar girebilirsiniz.

 

Seslendireceğim eserler zorunlu mu? Başka bir eser çalabilir miyim?

Seslendirilecek eserler her seviyenin LCM kitabında ayrı ayrı belirlenmiştir. Piyano, solfej, teori ve armoni sınavlarında çıkabilecek sorular bu kitaplarda mevcuttur. Sınavda, kitapların dışında başka bir eser seslendirmeniz mümkün değildir.

 

Yabancı dilim sınav komisyonuyla konuşabilecek düzeyde değil, sorun yaşar mıyım?

Sınav salonunda komisyonla birlikte bir tercümanda bulunduğu için böyle bir sorun yaşanmamaktadır.

 

Aldığım diploma Türkiye’de geçerli sayılır mı?

LCM Diploması uluslararası akreditasyona sahiptir. Aldığınız diploma Türkiye’de geçerli olacağı gibi, bütün dünyada geçerlidir.