T.C. M.E.B. Özel Aras Deniz Sipahi Piyano Akademisi | İzmir / Kurumsal / T.C. M.E.B. Özel Aras Deniz Sipahi Piyano Akademisi | İzmir - Uğurhan GÜRBÜZ - İdari ve Mali İşler Müdürü

Uğurhan GÜRBÜZ - İdari ve Mali İşler Müdürü

Uğurhan GÜRBÜZ - İdari ve Mali İşler Müdürü


İzmir’de doğdu. Lisans eğitimini Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde tamamladı. Öğrenim hayatı sonrası, Egebil okullarında idari ve mali işler müdürü olarak görev aldı.

Halen, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Aras Deniz Sipahi Piyano Akademisi'nde idari ve mali işler müdürü olarak çalışma hayatına devam etmektedir.